پیشنیازهای نرم افزار

جهت نصب محصولات نرم افزاری شرکت آیدین پارسیان ابتدا پیشنیازهای زیر را نصب کنید

  1. دانلوددات نت4
  2. دانلود دات نت4.5
  3. دانلود sap
  4. دانلود SQL2014

جهت دریافت دمو محصولات نرم افزاری شرکت آیدین پارسیان ابتدا نرم افزار زیر را نصب کنید

  1. دانلود anydesk