نرم افزار درمانگاه

💉نرم افزار درمانگاه

امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف ،امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر ،امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک ،امکان صدور قبض

ادامه مطلب خرید

نرم افزار مطب

💉نرم افزار مطب

امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک ، امکان صدور قبض ، امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز ، گزارش های متنوع بیمه ، امکان محاسبه سهم پزشک

ادامه مطلب خرید

نرم افزار EMR

💉نرم افزار EMR

ازویژگی های منحصربه فرداین نرم افزارمی توان به:استفاده ازقلم نوری برای ثبت گزارش ودستورات پزشک گزارش مشاورپزشکی گزارش پرستاری قابلیت استفاده به صورت تاچ اشاره نمود

ادامه مطلب تماس برای خرید

نرم افزار دندان پزشکی

💉نرم افزار دندان پزشکی

امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیرامکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک امکان صدور قبض گزارش های متنوع بیمه امکان محاسبه سهم پزشک

ادامه مطلب خرید

نرم افزارفیزیوتراپی

💉نرم افزارفیزیوتراپی

امکان تعریف طرف قرارداد و بیمه های مختلف امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیرامکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک امکان صدور قبض

ادامه مطلب خرید

نرم افزار مراکز تصویر برداری

💉نرم افزار مراکز تصویر برداری

گزارش های متنوع بیمه امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر امکان محاسبه سهم پزشک امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز امکان صدور قبض امکان تعریف پرسنل و جوابدهی

ادامه مطلب خرید

نرم افزار حسابداری

💰نرم افزار حسابداری

امکان تعریف سرفصل حساب ها در چند سطح امکان نمایش درختی حساب ها امکان نمایش مانده حساب در درخت حساب ها امکان درج اعلامیه امکان ایجاد سال مالی به صورت اتوماتیک

ادامه مطلب خرید

نرم افزار انبار

📦نرم افزار انبار

برخی از ویژگی های نرم افزار انبار : امکان تعریف کالا ثبت ورود و خروج کالا امکان گزارش مانده کالا در انبار امکان ارسال sms امکان دریافت گزارش های متنوع تامین کنندگان

ادامه مطلب خرید

نرم افزار مدیریت اسناد

📂نرم افزار مدیریت اسناد

امکان اسکن مدارک سازمان ها امکان تعریف دسترسی کاربران به مدارک اسکن شده امکان ثبت پیوست اسناد امکان جستجو بر اساس موضوع ،نوع سند ،مدرک ،تاریخ مهم و تاریخ اسکن

ادامه مطلب تماس برای خرید

نرم افزار ویدیو متری

🎥نرم افزار ویدیو متری

برخی ازامکانات نرم افزارویدیومتری امکان فیلم برداری لحظه به لحظه ازداخل لوله امکان ثبت محل شکستگی لوله دریافت گزارش های متنوع ثبت متراژوثبت شیب لوله توسط دستگاه شیب سنج

ادامه مطلب تماس برای خرید

نرم افزار فروشگاه

🛒نرم افزار فروشگاه

برخی ازامکانات نرم افزارفروشگاه امکان تعریف کالاوخدمات قابل فروش امکان تعریف طرف قراردادهاامکان فروش به صورت حواله امکان فروش به صورت آزادامکان محاسبه سهم ویزیتورها

ادامه مطلب خرید

نرم افزار CRM

☎️نرم افزار CRM

ارسال SMS امکان ثبت درخواست های مشتری ،امکان ثبت تیکت ،امکان ثبت اطلاعات کامل مشتری ،امکان تعریف کاربرهای نامحدود با سطح دسترسی متفاوت ،گزارش گیری های مختلف

ادامه مطلب تماس برای خرید

نرم افزار سفارشی

💯نرم افزار سفارشی

چرا نرم افزارهای سفارشی ؟ آنچه مسلم است توسعه مبتنی بر دانش و فناوری هر روز دستاوردهای جدیدی را معرفی می کند که روش های قبلی را ناکار آمد و گاهی منسوخ نشان می دهد.

ادامه مطلب سفارش