نرم افزار دفتر حقوقی

نرم افزار دفتر حقوقی

امکانات نرم افزار دفتر حقوقی

  1. ثبت قرارداد با وکلا
  2. ثبت قرارداد با موکلین
  3. امکان گزارش گیری های متنوع
  4. امکان ثبت پرونده
  5. امکان ثبت پرونده های مختلف برای موکل
نرم افزار دفتر حقوقی
سایر محصولات مشابه:
نرم افزار دندان پزشکی

نرم افزار مراکز تصویر برداری

گزارش های متنوع بیمه امکان ثبت تعرفه ها به صورت انعطاف پذیر امکان محاسبه سهم پزشک امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز امکان صدور قبض امکان تعریف پرسنل و جوابدهی

دامه مطلب خرید

نرم افزار دندان پزشکی

نرم افزار مطب

امکان ثبت پذیرش بیمار و درج نوبت به صورت اتوماتیک به تفکیک کلینیک ، امکان صدور قبض ، امکان استقرار صندوق مجزا و متمرکز ، گزارش های متنوع بیمه ، امکان محاسبه سهم پزشک

دامه مطلب خرید

نرم افزار دندان پزشکی

نرم افزار EMR

ازویژگی های منحصربه فرداین نرم افزارمی توان به:استفاده ازقلم نوری برای ثبت گزارش ودستورات پزشک گزارش مشاورپزشکی گزارش پرستاری قابلیت استفاده به صورت تاچ اشاره نمود

دامه مطلب تماس برای خرید