نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری

امکان تعریف سرفصل حساب ها در چند سطح امکان نمایش درختی حساب ها امکان نمایش مانده حساب در درخت حساب ها امکان درج اعلامیه امکان ایجاد سال مالی به صورت اتوماتیک

دامه مطلب خرید

نرم افزار انبار

نرم افزار انبار

برخی از ویژگی های نرم افزار انبار : امکان تعریف کالا ثبت ورود و خروج کالا امکان گزارش مانده کالا در انبار امکان ارسال sms امکان دریافت گزارش های متنوع تامین کنندگان

دامه مطلب خرید

نرم افزار فروشگاه

نرم افزار فروشگاه

برخی ازامکانات نرم افزارفروشگاه امکان تعریف کالاوخدمات قابل فروش امکان تعریف طرف قراردادهاامکان فروش به صورت حواله امکان فروش به صورت آزادامکان محاسبه سهم ویزیتورها

دامه مطلب خرید