نرم افزار پرونده الکترونیکی بیمار (EMR) آیدین پارسیان

EMR چیست؟

EMR نسخه الکترونیکی از اطلاعات پزشکی ، درمانی و سلامت یک شخص که بصورت سنتی و کاغذی ایجاد شده می باشد. در واقع EMR سهولت دسترسی به اطلاعات پزشکی و سلامت یک شخص توسط پزشک یا سایر کلینیک ها می باشد.

نرم افزار EMR

شرکت آیدین پارسیان در تازه ترین حرکت خود اقدام به تولید نرم افزارEMR باویژگی های منحصر به فرد نموده است

از جمله ویژگی های منحصربه فرد این نرم افزار می توان به:

• استفاده از قلم نوری برای ثبت گزارش و دستورات پزشک

• گزارش مشاور پزشکی

• تریاژ

• اورژانس

• گزارش پرستاری

اشاره نمود.